• tabor lista uprava turnusu v3
 • DSC 0306
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3802
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 0457

Organizační informace

Červení Zelení Modří Žlutí Fialoví
žáci 3. B, 4. A, polovina žáků 5. A

žáci 1. B,

polovina žáků 2. B

žáci 2. A a 4. B

žáci 1. A,

polovina žáků 2. B

žáci 3. A,

polovina žáků 5. A

Erika Zobcová Bc. Jitka Řehánková Mgr. Romana Zetelová Mgr. et Mgr. Jiří J. Kohoutek Bc. Martin Burková

přízemí ve

třídě 2. A

přízemí ve

třídě 1. B

1. patro 3. patro

přízemí ve

třídě 3. A

Kam zvonit?

do 15:15 hod. ve svém oddělení nebo

 před školou

od 15:15 hod. Modří

do 15:15 hod. ve svém oddělení

nebo

 před školou

od 15:15 hod. Modří

po celý den ve svém oddělení

do 15:00 hod. ve svém oddělení

od 15:00 hod. Modří

 nebo

před školou

do 15:15 hod. ve svém oddělení nebo

 před školou

od 15:15 hod. Modří

V době od 14:00 hod. do 15:00 hod. probíhá rekreační činnost a jednotlivá oddělení se nacházejí mimo třídy. Není proto možné si v tuto dobu žáka vyzvednout, ani nemůže odcházet sám nebo se vracet ze zájmových kroužků ZŠ/výuky v ZUŠ.

Žáci, kteří se v 15:00 hod. vrací ze zájmových kroužků ZŠ a výuky v ZUŠ, jsou v ŠD Modří.

 

Ranní provoz
• 6:00 hod. - 7:40 hod.
• v mateřské škole (Velké Lipky 231, Pozořice)
• V 7:30 hod. odcházejí žáci společně s p. asistentkou do budovy ZŠ.

Odpolední provoz
• Od 10:50 hod. do 19:00 hod. v budově ZŠ.
• S ohledem na kapacitu školní jídelny odchází vychovatelé/vychovatelky se žáky ze ŠD na obědy postupně po skončení vyučování. Žáci, kteří mají 4 vyučovací hodiny, jsou naobědváni nejpozději ve 12:15 hod. Žáci, kteří mají 5 vyučovacích hodin, jsou naobědváni nejpozději ve 13:15 hod. Žáci, kteří mají 6 vyučovacích hodin jsou naobědváni nejpozději ve 13:50 hod.
• V 15:00 hod. se slučují oddělení Modří a Žlutí do oddělení Modří. Zbývající oddělení jsou ve svých třídách nebo před školou.
• V 15:15 hod. se slučují oddělení Fialoví a Červení do oddělení Modří.
• V 15:30 hod. se slučuje oddělení Zelení do oddělení Modří.

Platba za pobyt ve školní družině
• 1 – 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 250,- Kč za pololetí
• nad 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 500,- Kč za pololetí

Částka je splatná předem, a to ve dvou splátkách (za období září – leden a únor – červen). Rodiče platí bezhotovostním způsobem na účet školy (2000155677/2010). Každému žákovi je přidělen variabilní symbol. Údaje k platbě jsou rodičům dodány písemnou formou.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates