• Akademie 2017
 • Pozvanka na ples 2018
 • PF 2018 final
 • indiansky tabor
 • DSC 0306
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3802
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 0457

Aktuality

 • 14.12. Školní akademie (od 16 hod.- vystoupení žáků 1.a 2.ročníku a MŠ, od 17.45 hod. 3.- 9.ročníku)
 • 19.12. Vídeň (pdfplakát, pdfpřihláška)
 • 23.12.2017 - 2.1. 2018 Vánoční prázdniny
 • pdfZMĚNA KONTAKTŮ ZŠ a MŠ (zrušení pevné linky od 24.11.)
 • 5.-9. 2. 2018 Příměstský tábor

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Podmínky přijetí a docházky

ŠD není nároková. Do ŠD může být přijat pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníků ZŠ a naplňuje se do počtu maximálně 150 žáků.

Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce řádně vyplní a odevzdá zápisní lístek do ŠD vedoucí vychovatelce nebo vychovateli/vychovatelce. Zápisní lístky jsou žákům rozdány první školní den. Zápisní lístky jsou rozdány žákům, jejichž zákonný zástupce projevil na konci předešlého školního roku zájem o ŠD prostřednictvím dotazníku. Zápisní lístek je k dispozici na webových stránkách školy. Žák je do ŠD přihlášen od data přihlášení, které je uvedeno v zápisním lístku. Zákonný zástupce je informován, pokud je naplněna kapacita ŠD a žák nemůže být přijat.

Odhlášení žáka proběhne po odevzdání písemné žádosti zákonného zástupce žáka vedoucí vychovatelce. Žádost je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo ke stažení na webových stránkách školy. Ukončí-li žák docházku do ŠD během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.

Docházka do ŠD je od data přihlášení povinná. V případě změny odchodu nebo absence je potřeba informovat vychovatele/vychovatelku prostřednictvím omluvenkového formuláře nebo přes elektronickou žákovskou knížku (do 11:00 hod.). Žáka nelze uvolnit na základě telefonické komunikace. Chybí-li žák ve školním vyučování, je automaticky omluven i ve ŠD.

Žáka ze ŠD vyzvedávají pouze osoby uvedené v zápisním lístku. Pokud žák odchází sám, má v zápisním lístku přesný čas svého odchodu.

Při vyzvedávání žáka ze ŠD zvoní jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na pokyn vychovatele/vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká před školou.

V případě, že žáci jezdí autobusem od školy, odcházejí hromadně 15 minut před odjezdem autobusu.

ŠD je žákům k dispozici 1. září i 30. června. V tyto dny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou formou prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem vedoucí vychovatelce.

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates