• tabor lista uprava turnusu v3
 • DSC 0306
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3802
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 0457

Aktuality

 • pdfZMĚNA KONTAKTŮ ZŠ a MŠ (zrušení pevné linky od 24.11.)
 • 7.5. - Ředitelské volno
 • 8.5. - Státní svátek
 • 10.5. - Neformální setkání vedení školy s rodiči ZŠ od 17 hod.
 • 16.4.-20.4. ŠVP 6.A,7.B
 • 23.4.-27.4. ŠVP 6.C,7.C
 • 30.4.-4.5. ŠVP 7.A,8.A
 • 7.5.- 11.5. ŠVP 5.A,6.B
 • 14.5.-18.5. ŠVP 2.B, 4.A
 • 21.5.-25.5. ŠVP 2.A,3.B
 • 28.5.-1.6. ŠVP 1.B,3.A
 • 4.6.-8.6. ŠVP 9.A,9.B
 • 11.6.-15.6. ŠVP 1.A,4.B
 • 26.6. Besídka ŠD (pngleták)

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Čtyřlístek

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM
(ČTYŘLÍSTEK)

Centrum pracuje na naší škole s obměnami už několik let. Cílem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům ve snaze zlepšit sociální klima školy, navazovat, udržovat a prohlubovat pozitivní vztahy mezi jednotlivými subjekty školy. Péče je zaměřena na předškolní děti, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také na žáky mimořádně nadané. Důležitou součásti je spolupráce s rodiči. V rámci další činnosti se centrum zaměřuje na náslechy ve vyučování, skupiny pro začínající učitele, semináře pro učitele, individuální konzultace pro děti, učitele a pro rodiče.
Služby zajišťují výchovná poradkyně, školní metodik prevence, logopedka, a speciální pedagožky. Pomáhají dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (děti s handicapem, specifickou poruchou učení, chování aj.) a realizují především reedukace a individuální výuku těchto dětí. Do práce s integrovanými žáky jsou zapojeny i asistentky pedagoga, které zajišťují hlavně pomoc
v rámci výuky.

ČLENOVÉ PORADENSKÉHO CENTRA:

Mgr. Soňa Petrová - výchovné a kariérní poradenství
RNDr. Jana Budíková – školní metodik prevence
Mgr. Ilona Hvozdovičová – logopedická péče
Gabriela Bartošová - školní psycholog
Mgr. Lenka Ráčková - speciální pedagog

Markéta Formanová - asistent pedagoga
Ing.Petra Marušková - asistent pedagoga
Renata Maršálková - asistent pedagoga
Hana Matušková - asistent pedagoga
Věra Otevřelová - asistent pedagoga
Miroslava Smigová - asistent pedagoga
Blanka Tomancová - asistent pedagoga
Erika Zobcová - asistent pedagoga

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates