Zápis do první třídy

Termín zápisu

 • 11. dubna 2017 v době od 14:30 do 18 hodin (netradiční zápis)
 • 12. dubna 2017 v době od 14:30 do 18 hodin (tradiční zápis)

Zápis je určen

 • pro děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 08. 2011
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2017

 • může absolvovat zápis pro školní rok 2017/2018 v řádném termínu
 • musí mít doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2017,
 • musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2017

Potřebné dokumenty

Odklad plnění povinné školní docházky - § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
 • Rodič mimo zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podá žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přiložit doporučující zprávu z PPP a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty musí být doručeny ředitelství ZŠ a MŠ Pozořice nejpozději do 30. 4. 2017

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • nebude rozesíláno
 • bude oznámeno:
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy
 • v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, které zákonní zástupci obdrží při zápisu do 1. třídy
 • předpokládaný termín zveřejnění je 14. dubna 2017

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků

 • 15. června 2017 v 17 hodin v jídelně ZŠ Pozořice
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates