Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

pdfVýsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Dokumenty (Žádost, Délka docházky, Evidenční list) pro zápis dítěte do mateřské školy je možné stáhnout z webu ZŠ a MŠ
(MŠ - Zápis do MŠ - Dokumenty přijímacího řízení) nebo vyzvednout osobně v MŠ v ÚTERÝ 18. 4. 2017 od 13.00 do 16.00 hod. (u zástupkyně ředitele školy pro předškolní vzdělávání, dále jen ZŘ pro PV).
Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, podpisy zákonných zástupců a neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.


Sběr přihlášek

Sběr přihlášek proběhne v ÚTERÝ 2. 5. 2017 od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.

  • U zápisu v MŠ předložte řádně vyplněné dokumenty, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP
  • (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)
  • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ, do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
  • Při odevzdávání přihlášky vezměte do MŠ i Vaše dítě (Den otevřených dveří v MŠ)

Správní řízení

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ si můžete vyzvednout
u ZŘ pro PV v budově MŠ v termínu:

  • STŘEDA 31. 5. 2017 od 13.00 do 16.00 hod.

Náhradní termín pro předání Rozhodnutí je možné domluvit telefonicky (tel.: 774 840 277).


Zpětvzetí

  • do 30.5.2017

Náhradní termín pro vyzvednutí Rozhodnutí je možné domluvit též telefonicky na tel. čísle: +420 774 840 277.

 

Vážení rodiče,

prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.

Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 30. 5. 2017 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám MŠ, které Vaše dítě nebude navštěvovat.

Děkujeme za Vaši vstřícnost.Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

pdfKritéria pro rok 2017

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates