Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

pdfVýsledky zápisu do MŠ

Dokumenty (Žádost, Dohoda o podmínkách pobytu dítěte v MŠ, Evidenční list) pro zápis dítěte do mateřské školy je možné stáhnout z webu ZŠ a MŠ (MŠ - Zápis do MŠ - Dokumenty přijímacího řízení) nebo vyzvednout osobně v MŠ během provozní doby.


Vyplňování dokumentů věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, podpisy zákonných zástupců a neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

Zápis do mateřské školy proběhne 3. května od 8.00 – 16.00 hodin

U zápisu je třeba předložit:

  • řádně vyplněné a potvrzené již výše zmiňované dokumenty (Žádost, Délka docházky, Evidenční list)
  • rodný list dítěte
  • Váš občanský průkaz
  • doklad o Vašem bydlišti (je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP)
  • doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

Den zápisu do mateřské školy bude i Dnem otevřených dveří, proto přijďte i s Vašimi dětmi. Můžete si naši školku prohlédnout, děti si mohou pohrát s novými kamarády ve třídě i na zahradě (omezený vstup do tříd bude během poledního odpočinku mezi 12:00-14:00 hod).

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ, do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

Správní řízení
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ si můžete vyzvednout u zástupkyně ředitele pro PV v budově MŠ v termínu:

Úterý 29. května od 13.00 do 16.00 hod.
Vzhledem k tomu, že můžete své dítě přihlásit a tím pádem být přijati do více mateřských škol, uvítáme, když se rozhodnete a následně oznámíte svoje rozhodnutí té mateřské škole, kterou navštěvovat Vaše dítě nebude.

Termín pro vzetí zpět žádosti o přijetí je pondělí 28. května 2018.
Určitě to uvítají zejména rodiče těch dětí, které zůstaly "pod čarou".

Děkujeme za pochopení

 

pdfKritéria pro přijetí do MŠ 2018/2019

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates