• DSC 0306
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3802
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 0457

Aktuality

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Dějepisná olympiáda

Na začátku prosince se 22 žáků osmých a devátých tříd zúčastnilo školního kola Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením Pot, slzy a naděje aneb Život je boj. Pod tímto heslem čekaly na žáky otázky a úkoly týkající se významných bitev a válek z období středověku a počátku novověku. Žáci při přípravě nezaháleli, o čemž svědčí jejich pěkné výsledky, zejména pak bodový zisk žáků na medailových pozicích. 

Pokračovat ve čtení

Přírodní vědy na vlastní kůži

V posledních letech organizuje naše škola pro žáky z II. stupně tematicky zaměřené exkurze. Jejich cílem je žákům co nejvíce přiblížit probírané učivo, ukázat další možné úhly pohledu a propojit teorii s praxí. 

Žáci osmých tříd se tak v úterý 18. listopadu vypravili se svými třídními učitelkami až do vzdáleného Liberce, aby navštívili tamější iQLANDII. Expozice v pěti patrech tohoto na jaře nově otevřeného centra obsahují stovky interaktivních exponátů, které žákům umožňují hlubší porozumění podstatě přírodních jevů. 

Pokračovat ve čtení

Skončilo vyučování - a co potom?

I když se to nezdá, zanedlouho uzavřeme první pololetí tohoto školního roku. Děti si osvojují nové vědomosti, dovednosti a rozvíjejí svoje schopnosti nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale také prostřednictvím aktivit, které jsou dětem nabízeny v rámci zájmových kroužků. V zájmových kroužcích rozvíjíme nejen zájmy dětí, ale také jejich osobnost a kamarádské vztahy mezi spolužáky. Děti se učí pracovat samostatně i v kolektivu spolužáků. Z bohaté nabídky děti zaujaly jak tradičně, tak i nově nabízené kroužky.

Pokračovat ve čtení

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates